PROGRAM

Otroški program

Šolo Bistra buča obiskujejo tudi otroci. Večinoma gre za učence iz različnih osnovnih šol, ki prihajajo na učno uro kot nekoč. Sedijo za šolskih mizah na katerih so šolske tablice, spužva in šolska kreda.
Učijo se o lepem vedenju, lepopisju, snažnosti ter še o marsičem, česar se dandanes v šolah ne učijo, bilo pa bi zelo pomembno.
Po končani učni uri, pa se odpravijo v “brlog” in si ogledajo originalno okostje jamskega medveda. Gre za prvo najdbo jamskega medveda v Beli krajini.

Jamski medved

Učitelj Jože Matekovič je dejansko tudi skrbnik okostja jamskega medveda.
Kosti, najdene v bližnji jami Vuzelnica je pregledal Arheološki inštitut iz Ljubljane in potrdil, da gre za kosti in zobovje jamskega medveda, ki je po Radovici in okolici lomastil vse do zadnje poledenitvene dobe in izumrl pred približno 27.000 leti.
Razstava o jamskem medvedu je postavljena s pomočjo inštituta za arheologijo ZRC SAZU.